اسامی برنده گان قرعه کشی هفتمین همایش دختر افتاب اذر سال ۹۳

ضمن تشکر از کلیه کسانی که ما در این همایش یاری نمودند

اسامی نهایی به شرح ذیل اعلام می گردد

جایزه کد ملی نام پدر نام خانوادگی نام
چرخ خیاطی ۱۲۵۱۰۴۵۰۰۶ عیسی اکبری رقیه
چرخ خیاطی ۴۱۳۴۹۱۰۰۴۹۵ قربان علی محمدی یاسمن
کمک هزینه مشهد مقدس ۱۲۵۱۲۲۷۱۸۱ علی اصغر کاسه فروش رقیه
کمک هزینه مشهد مقدس ۱۲۵۱۱۴۲۹۷۴ علی رضا شکوهی فرد مطهره
کمک هزینه مشهد مقدس ۱۲۵۱۱۲۹۰۹۹ رضا بابائی زینب
کمک نقدی ۱۲۵۱۱۷۳۲۹۲ سید محسن سیدی رقیه سادات
کمک نقدی ۱۲۵۱۰۷۱۸۱۳ حجت الله اکبریان وادقانی رقیه
کمک نقدی ۱۲۵۱۰۷۸۰۳۶ حسین رضا دوست محمد ابادی رقیه
کمک نقدی ۱۲۵۱۱۰۶۵۸۷ سید مصطفی حجازی فاطمه سادات
کمک نقدی ۶۱۹۰۲۱۳۰۵۷ مرتضی اربابی نوش ابادی زهرا
کمک نقدی ۱۲۵۱۰۸۳۲۵۰ محمدرضا دیانی خرمدشتی فاطمه
کمک نقدی ۶۱۹۰۲۲۵۶۴۰ مجتبی لوائی ریحانه
کمک نقدی ۱۲۵۱۲۰۲۶۲۴ یونس حیدری ویدوجی فاطمه
کمک نقدی ۱۲۵۱۱۵۸۷۸۰ محمدرضا صلاحی خدیجه
کمک نقدی ۱۲۵۱۱۳۹۵۷۴ رسول عرب زینب

 

نوشته شده توسط در تاریخ جمعه, ۷ام, آذر, ۱۳۹۳ | | بدون نظر
برچسب:

نوشته شده توسط در تاریخ جمعه, ۷ام, آذر, ۱۳۹۳ | | ۱ نظر
برچسب:

نوشته شده توسط در تاریخ جمعه, ۷ام, آذر, ۱۳۹۳ | | ۱ نظر
برچسب:

نوشته شده توسط در تاریخ جمعه, ۷ام, آذر, ۱۳۹۳ | | بدون نظر
برچسب:

نوشته شده توسط در تاریخ جمعه, ۷ام, آذر, ۱۳۹۳ | | بدون نظر
برچسب:

نوشته شده توسط در تاریخ جمعه, ۷ام, آذر, ۱۳۹۳ | | بدون نظر
برچسب:

نوشته شده توسط در تاریخ جمعه, ۷ام, آذر, ۱۳۹۳ | | بدون نظر
برچسب:

نوشته شده توسط در تاریخ جمعه, ۷ام, آذر, ۱۳۹۳ | | ۱ نظر
برچسب:

نوشته شده توسط در تاریخ جمعه, ۷ام, آذر, ۱۳۹۳ | | بدون نظر
برچسب:

نوشته شده توسط در تاریخ جمعه, ۷ام, آذر, ۱۳۹۳ | | بدون نظر
برچسب: